Croeso i

Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC)

Yn ei ddatganiad ym mis Gorffennaf 2017, amlinellodd Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon ei weledigaeth ar gyfer sefydliad newydd – Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC).

Bydd sefydliad AGIC yn dod at eu gilydd Deoniaeth Cymru; Canolfan Addysg Fferylliaeth Broffesiynol Cymru (CAFfBC); a Gwasanaethau Gweithlu Addysg a Datblygu (GGAD) GIG Cymru.

Y sefydliadau sy’n trosglwyddo

Wales Deanery
WEDS
WCPPE

Am AGIC

Bydd AaGIC yn un corff i gefnogi ein gweithlu iechyd yng Nghymru i ddatblygu. Bydd y cyfluniant newydd hwn yn dod i fodolaeth ym mis Hydref 2018.

Bydd ei gylch gwaith yn cynnwys:

  • addysg a hyfforddiant 
  • cynllunio
  • arweinyddiaeth
  • gyrfaoedd 
  • gwella
  • ehangu mynediad

Yn cefnogi Tîm y Rhaglen mae grŵp o bobl o bob rhan o'r cyrff y mae'r newid hwn yn effeithio arnynt, ynghyd â chyfluniannau eraill sector cyhoeddus Cymru sef y naw ffrwd waith. Mae'r ffrydiau gwaith hyn yn adrodd i'r Bwrdd Rhaglen. Cadeirydd y Bwrdd Rhaglen yw'r Uwch-swyddog Cyfrifol, Andrew Goodall, Prif Weithredwr GIG Cymru. 

I gael rhagor o wybodaeth am y Rhaglen neu'r ffrydiau gwaith, cysylltwch â Thîm y Rhaglen drwy